ପଥର ଚୟନକର୍ତ୍ତା |

  • 4UQL-1600III Rock picker

    4UQL-1600III ରକ୍ ପିକର୍ |

    ଚାଷ ଜମିରେ ଥିବା ପଥରଗୁଡିକ ରୋପଣର ଆୟକୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଏହା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଯନ୍ତ୍ର, କ୍ଷେତ୍ର ପରିଚାଳନା ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅମଳ ଯନ୍ତ୍ରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ | ଆମ ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଉତ୍ତରରେ ଅନେକ ଦେଶରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପଥର ଅଛି |